Bescherm jezelf en je collega’s en volg een cursus BHV

De afkorting BHV staat voor bedrijfshulpverlening. Een BHV-cursus is er om risico’s binnen een bedrijf te herkennen, voorkomen en te behandelen. Hierbij moet je je voorstellen het aangeven van gevaarlijke situaties, het blussen van kleine brandjes tot het evacueren van het hele gebouw. Iedere ondernemer met personeel is verplicht één of meer van zijn personeel voor de cursus op te geven.

 

Wat wordt tijdens de cursus behandeld?

De cursus BHV bestaat uit een theorie en een praktijk gedeelte. Wat je eerst leert in de theorie zal je later met praktijksituaties kunnen toepassen. Er zijn vijf wettelijk verplichte onderdelen die behandeld moeten worden. Dit zijn levensreddende eerste hulp (vooral het behandelen van het slachtoffer tot de professionele hulpverleners aanwezig zijn), brandbestrijding (hoe je het beste kleine brandjes kan blussen), alarmeren van alle betrokken partijen, ontruimen (rustig en snel evacueren) en communicatie met alle betrokken partijen.

 

Hoeveel BHV’ers zijn er nodig?

Tijdens de jaarlijkse Risico Inventarisatie en Evaluatie zal elk bedrijf schriftelijk vastleggen welke risico’s er zijn op haar specifieke werkplek. Voor de bouw is deze anders dan op een kantoor, maar overal zijn risico’s. In deze inventarisatie zal ook worden vastgesteld hoeveel EHBO- en BHV- getrainde mensen er nodig zijn op de werkvloer gebaseerd op de hoogte van de risico’s en het aantal aanwezige personeel op elk moment van de dag.

 

Je hebt het certificaat, wat nu?

Elke BHV’er zal het Risico Inventarisatie en Evaluatie plan goed moeten kennen en dit door middel van brandoefeningen testen en toepassen. Zo is het personeel ook op de hoogte van wat er moet gebeuren tijdens een noodgeval. Het diploma is twee jaar geldig en moet voor afloop met een herhaalcursus worden verlengd. Hopelijk komt het nooit tot een noodgeval, maar de cursus is ook preventief. Zo kan jij er voor zorgen dat jij en  je collega’s in een veilige omgeving je werk kunnen doen.