Hulp bij aanvraag WBSO subsidie

Met de WBSO subsidies (Wet Bevordering Speur en Ontwikkelingswerk) heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat het voor ondernemers en zelfstandigen makkelijker gemaakt om aan innovatie en Research and Development te doen. Door een groot gedeelte van het loon van technisch onderzoekers te financieren, zorgt de overheid ervoor dat Nederlandse bedrijven en zelfstandigen mee kunnen blijven concurreren met de vaak dure technologische ontwikkelingen in de rest van de wereld. Via WBSO-subsidies behoudt het Nederlandse bedrijfsleven de technologische toppositie die het in de afgelopen jaren heeft verworven.

Toch maken veel bedrijven en zelfstandigen nog geen gebruik van de subsidieregeling WBSO. Dit doordat het aanvragen ervan vaak als ingewikkeld en tijdrovend wordt ervaren. De vakkundige IT-specialisten en technisch geschoolde werknemers in de gebieden Energie en Milieu, Health Science en Maakindustrie van SUBtracers kunnen jou helpen om dit aanvraagproces te versoepelen.

Administratieve begeleiding

De begeleiding vanuit SUBtracers gaat echter verder dan het aanvraagproces alleen: eenmaal subsidie aangevraagd, verlangt de overheid periodieke en uitgebreide informatie over jouw project en wordt je dus geacht een grondige en gedetailleerde administratie bij te houden. Een vaak tijdrovende klus die onkosten met zich meebrengt. De ervaren en deskundige medewerkers van SUBtracers staan ook hierin bij met raad en daad.

In aanmerking komen voor een WBSO-regeling

Er zijn twee manieren om in aanmerking te komen voor een WBSO-regeling:

-De technologische ontwikkeling dan wel programmatuur die je voor ogen hebt, brengt een oplossing voor een technisch/programmatisch probleem (en er is daar elders in de wereld nog geen oplossing voor bedacht).

-De technologische ontwikkeling dan wel programmatuur is nieuw en bestaat nog niet elders op de wereld.

Voorwaardes aan een WBSO-regeling

Er zitten enkele voorwaardes aan het aanvragen van een WBSO-regeling verbonden die door de overheid bepaald zijn:

-Je mag drie keer per jaar een aanvraag doen. Elke subsidieaanvraag moet vóór 31 augustus ingediend zijn (30 september voor zzp’ers).

-Elke subsidieaanvraag moet minstens één maand voor aanvang van de werkzaamheden aangevraagd zijn.

-Eén aanvraag mag dienen voor meerdere onderzoeken. Aanvraagverzoeken mogen niet overlappen.

-De lengte van de subsidie hangt af van de grootte en duur van het project. De lengte van de subsidieregeling varieert van 3 tot 6 maanden, of tot er een werkbaar model, prototype of applicatie van een programma is vervaardigd.