Alles over het inschakelen van een DLP

Wanneer je werkt op een verontreinigde grond brengt dit de nodige risico’s met zich mee. Als bedrijf kun je dan een beroep doen op een DLP: een Deskundig Leidinggevende Projecten. Deze DLP’er heeft alle kennis als het gaat om het creëren van een veilige werkplek. Je kunt een DLP voor verschillende omstandigheden inschakelen: bijvoorbeeld het saneren van grondwater, bodem, baggerspecie of een verontreinigde grond. Deze DLP’er kan via G4S Safety Solutions worden ingeschakeld om zo de juiste toezicht en hulp te hebben tijdens de werkzaamheden op verontreinigde grond of verontreinigd water.

Welke taken heeft een DLP wanneer deze aanwezig is op de werkvloer? In de eerste plaats weten zij alles van veiligheid, gezondheid en de juiste arbeidshygiëne. Op basis hiervan geven ze de juiste invulling aan het Veiligheid- en Gezondheidsplan van een project. Een van de taken is dan ook het opstellen van dit plan of het controleren van een bestaand plan. Daarnaast schrijft de DLP een plan van aanpak rondom het ontwerp en de uitvoeringsfase. Ook wordt de veiligheidsklasse van de arbeidsomstandigheden vastgesteld. Hiermee worden ook de risicofactoren beoordeeld en maatregelen doorgevoerd. Tot slot controleert de DLP of het veiligheidsbeleid wordt nageleefd. Je kunt ook bij de DLP terecht voor advies over de maatregelen ter verhoging van veiligheid.

Verplicht beroep doen op een DLP

De aanwezigheid van een DLP’er is, afhankelijk van de arbeidsomstandigheden, verplicht op de werkplek. Er worden goede maatregelen en voorzieningen getroffen om het Veiligheids- en Gezondheidsplan de juiste invulling te geven. Ook als het gaat om gebruik van beschermingsmiddelen heeft de DLP advies. Bij G4S Safety Solutions kun je een beroep doen op een DLP of andere deskundigen op dit gebied. Dankzij de juiste invulling van een DLP’er verminder je de kans op risico’s op de werkplek en vinden de juiste maatregelen plaats.