Het verkrijgen van schuldsanering

Om in het traject van de schuldsanering te komen moet je een aantal acties ondernemen. Je krijgt dan te maken met de WSNP wat staat voor, de wettelijke schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen. Dit is een traject van drie jaar en niet makkelijk te bereiken. Voordat je in dit traject terecht komt, toetst de rechter of de schulden 5 jaar voorafgaand aan het verzoek op een ‘goede’ manier zijn ontstaan. Dat wil zeggen dat de schulden niet zijn ontstaan door fraude of andere criminele activiteiten. Daarnaast wordt uiteraard ook gekeken naar de huidige financiële situatie.

De stappen van het schuldsanering traject.
Zoals aangegeven je krijgt niet heel makkelijk een schuldsanering, wanneer het langs de rechter is gegaan moet je eerst een schuldhulpverlening traject hebben opgestart.
Wanneer dit wordt overgeslagen dan wordt de aanvraag geweigerd. Deze stap is namelijk verplicht en staat in de faillissementswet.

Schuldhulpverlening, minnelijke regeling
Je moet eerst proberen om een minnelijke regeling met de schuldeiser te treffen. In dit geval berekent de gemeente of kredietbank hoeveel geld er maandelijks kan worden gespaard. Daarnaast wordt er berekent hoeveel geld er aan het eind van het minnelijke traject kan worden gespaard door de schuldenaar. Vervolgens doet de gemeente een voorstel aan de schuldeiser(s). Zij kunnen dit voorstel vervolgens accepteren of weigeren. Vaak houdt een minnelijke regeling in dat het geld dat de schuldeisers krijgen meer is dan die van het WSNP. Waardoor ze vaker akkoord gaan. Via de WSNP moet er namelijk ook salaris van de bewindvoerder worden betaald.

De schuldhulpverlening en de schuldsanering.
Wanneer de schuldeiser akkoord gaat, dan ontstaat er een regeling van 3 jaar. Waarin je maandelijks een deel van je inkomen afstaat. Als je een schuldsanering hebt, dan is de schuld na 3 jaar kwijtgescholden. In het geval waarbij een schuldhulpverlener actief is, betekent dat je na 3 jaar geen schone lei hebt en nog kosten moet betalen. Als de schuldeiser niet akkoord gaat met het voorstel kan je een schuldhulpverlener inschakelen en een dwangakkoord aanvragen. Maar deze procedure verloopt via de rechtbank en zij zullen dan kijken of er mogelijkheden en gronden zijn waardoor de schuldeiser akkoord ‘moet’ gaan. Wanneer ook dit niet werkt, dan maakt de schuldhulpverlener een dossier aan met het verzoek om een schuldsaneringsregeling. Dit dossier breng je bij de rechtbank, waarna je een zittingsdatum krijgt.